Ensiaputaidot on kansalaistaito

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua.

Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja siksi on hyvä opetella ensiaputaitoja. Harjoittelu antaa myös rohkeutta ja jo pienilläkin taidoilla voi jopa pelastaa toisen ihmisen hengen tai estää pysyvän vammautumisen.

Lähimmäisesi voi tarvita ensiapu-taitojasi monessa tilanteessa – kyseessä saattaa olla sairauskohtaus, tapaturma tai kolaritilanne. Ohikiitävässä hetkessä ihmisen elämä ja tulevaisuus saattavat muuttua täysin. Nämä tilanteet tulevat yleensä aina yhtäkkiä, jolloin on vaikea alkaa selvittämään, miten tulisi toimia.

Ensiaputilanteissa aika on usein ratkaiseva tekijä ja ajoissa aloitettu ensiapu saattaa pelastaa hengen. Perusensiapuvalmiuksiin kuuluu elvytystaidot, kuinka käsitellään tajuntansa menettänyttä sekä haavojen verenvuodon tyrehdyttäminen. On suositeltavaa hankkia perus-ensiaputaidot ensiapukursseilla ja ylläpitää opittuja taitoja harjoittelemalla ja osallistumalla ensiapukursseille säännöllisesti.

HealthandSafety_Workmen_BandagedInjury_Green

Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius sisältää toiminta-suunnitelman, jonka työpaikka
tekee mahdollisten onnettomuuksien
varalle. Siinä määritetään toimintamalli onnettomuuden sattuessa, koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu ja toteutus, ensiapupisteen ja ‑varusteiden sijainti ja hälytys- ja johto-organisaatio vastuuhenkilöineen.

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Työpaikan vaarojen arviointi muodostaa perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle, joka tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan. Työnantaja järjestää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi henkilöstölleen  ensiapukoulutusta.

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen.

Tapaturmia sattuu pienillä ja isoilla työpaikoilla, eikä työturvallisuuslaki tee eroa eri kokoisten työpaikkojen välillä. Tästä johtuen ensiaputaitoisia henkilöitä tulee olla myös pienissä työpaikoissa.

Tapaturman vaaran ollessa ilmeinen, kuten usein teollisuudessa, varasto- ja rakennustöissä, metsä- ja maataloustöissä, kalastuksessa, alusten lastauksessa ja purkauksessa sekä kuljetustyössä suositellaan vähintään yhtä ensiapukoulutettua kussakin työkohteessa tai työvuorossa, jossa työskentelee alle10 henkilöä. Tätä suuremmilla työpaikoilla tulisi olla vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 henkilöä kohti tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia koko henkilöstövahvuudesta.

Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää EA1- kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kertauskurssia. (Lähde: Ensiapuvalmius työpaikoilla: Työsuojeluoppaita ja -ohjeita, Työsuojeluhallinto)

Treko Oy on halunnut osaltaan innovoida ensiapukoulutuksia auttaakseen parantamaan ensiaputaitoja helposti ja omaan aikatauluun sopivasti.

Kysy meiltä lisää, olit sitten yksityishenkilö tai yrityksen edustaja!

Työturvallisuus kilpailuetuna?

Olemme viime aikoina uutta tuoteryhmää myydessämme miettineet, voisiko hyvin hoidettua työturvallisuutta käyttää kilpailuetuna myynnissä? Olisiko markkinoinnissa etua toimintamallista, jossa yritys on työturvallisuuden edelläkävijä ja tämä edelläkävijyys hyödynnetään kilpailuetuna?

Turvallisuus

Työturvallisuus on yhä keskeisempi tekijä työelämässä – se vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta työtyytyväisyyteen. Yritysten työturvallisuus liitetään yrityksen vastuulliseen toimintaan sen sijaan, että hyvin hoidettua työturvallisuutta pidettäisiin tärkeänä kilpailuedun kannalta. Tällä hetkellä työturvallisuus perustuu edelleen säännöksiin ja lakeihin, ei sen positiiviseen vaikutukseen yrityksen brändiin.

Työturvallisuuden myötä yritysten kilpailukyky paranee ja syntyy kustannussäästöjä. Brändi paranee työturvallisuusosaamisen lisääntyessä ja samalla syntyy uusia työturvallisuuteen keskittyviä palveluita. Tärkeintä on saada yritysten päättäjät hoksaamaan, että työsuojelu ei ole vain pakollinen kuluerä vaan myös tu­kee liiketoimintaa ja lisää tuottavuutta. Työpaikoilta täytyisi saada tapaturmia ja poissaoloja aiheuttavat väärät toimintatavat pois, sillä niistä syntyy tuotantotappiota sekä inhimillisiä menetyksiä.

Tuottavuutta työturvallisuuden näkökulmasta ei ole juurikaan mietitty. Siihen liittyy myös paljon raportointia ja sivutyötä, jota pitäisi helpottaa. Resursseja ei pidä tuhlata turhan byrokratian pyörittämiseen, mutta valmiin mallin muuttaminen on paljon vaikeampaa kuin uuden luominen. 

Työelämässä olisi kehitettävää muun muassa tuotteiden ja palveluiden uudistamisessa. Me suomalaiset olemme kuitenkin teknologisesti taitavia ja otamme uusia innovaatioita nopeasti käyttöön. Yksi vahvuuksistamme on teknologia, jonka näemme pääosin mahdollisuutena – myös työturvallisuuden saralla teknologia tulee avuksi ja vapauttaa sitä kautta resursseja muuhun käyttöön.

Yhä useammin myös yrityksiltä edellytetään vastuullisuutta, joka tuo samalla yrityksille kilpailuetua. Kun vastuullisuus on yrityksen koko liiketoiminnan lähtökohta, myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy parhaiten. Työturvallisuustoiminnan nykyaikainen johtaminen ottaa huomioon asiakkaiden sekä henkilökunnan tarpeet, odotukset ja käytettävissä olevat resurssit. Myös työturvallisuuden saralla on tärkeää kehittää olemassa olevia toimintatapoja ja pysähtyä arvioimaan, miten voidaan uudistua ja uudistaa.

Hyvin hoidettua työturvallisuutta ja edelläkävijän mainetta kannattaa ja pitää hyödyntää markkinoinnissa sekä kilpailuetuna.

Lisää työturvallisuuden innovatiivisesta kouluttamisesta tästä ja tästä

Thelionin kautta saa eTyöturvakorttia, joka helpottaa työturvallisuuteen perehdyttämistä ja vapauttaa resursseja muuhun käyttöön! Yhteystiedot tästä

 

Verkot vesille

Network of people.original

Verkostoituminen kannattaa aina eikä tarkoita mitään sen ihmeellisempää kuin eritasoista yhteistyötä työelämässä. Verkostoitumalla pystytään moneen sellaiseen asiaan, johon ei yksin kyetä.

Merkittävin verkostoitumisen  mahdollisuus on yhteistyön kautta oppiminen ja tiedon vaihtaminen. Hyvät verkostot ovat kovaa valuuttaa työelämässä.

Verkostoitumisen olennaisin päämäärä on tutustua uusiin ihmisiin. Sen edellytys on aito kiinnostus; parhaat kontaktit luot, kun olet utelias.  Aktiivisuus ja osallistuminen ovat merkittäviä tapoja verkostoitua. Ole kiinnostunut aivan kaikesta ja kaikista, jolloin verkostoistasi voi olla hyötyä yllättävissä tilanteissa.

Hankkiudu paikkoihin, joissa voi verkostoitua – kun osallistut erilaisiin tapahtumiin ja keskustelet ihmisten kanssa, saat valtavasti hyödyllistä tietoa. Kannattaa varata käyntikortteja mukana pidettäväksi johonkin, jossa ne ovat helposti saatavilla. Asioista tulee helpompaa, kun luot ihmisiin syvempiä suhteita ja annat itsekin suosituksia.

Monella on suurempi verkosto kuin ajatteleekaan – mieti, keitä omaasi kuuluu. Ammatilliseen verkostoon voi kuulua nykyisiä ja entisiä työkavereita sekä koulutuksissa ja muissa työtilaisuuksissa tavattuja ihmisiä. Myös kaikki muut sosiaaliset suhteet ovat osa verkostoa.

Kaikkien kanssa kannattaa verkostoitua – vaikka joku olisi nyt työnhakija, seuraavassa hetkessä hän voi olla tarjoamassa työtä. Ihmisten roolit vaihtuvat nopeastikin.

Verkostoituminen on molemminpuolista ja parhaimmillaan verkostot toimivat kumpaankin suuntaan. Kun on itse ollut tuttavalle avuksi, seuraavan kerran häneltä on helpompi mennä kysymään neuvoja.

Aina eivät oleellisia ole omat kontaktit, vaan heidän kontaktinsa. Verkostosta voi kysyä vinkkejä, keneen kannattaisi olla yhteydessä ja jakaa myös omia kontakteja.

Verkostoituminen ei ole välitöntä hyötymistä, vaan tulevaisuuden rakentamista. Siksi kaikkien meidän kannattaa ylläpitää verkostoja myös sähköisesti. Perusta tai laita LinkedIn-profiilisi kuntoon, muista ylläpitää sitä, päätä kenen kanssa haluat verkostoitua ja osallistu keskusteluihin.

Meillä oli ilo käydä tänään tutustumassa Crazy Town -yritysyhteisöön. Yhteisö tarjoaa työtilan lisäksi kumppaneita, ammatillisia verkostoja, yhteisöllistä työskentelyä, työkavereita yksinyrittäjille ja uusia asiakkuuksia. Verkostoitumista parhaimmillaan siis. Käy ihmeessä tutustumassa Crazy Townin avoimissa ovissa 15.12. Videokutsu tässä.

 

 

Somasti somessa

KuutiotKaikkihan me ollaan somessa eli sosiaalisessa mediassa, jollain muotoa ainakin. Tutkimuksien mukaan suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Facebook Messenger, Skype ja Twitter. Voisikin siis äkkiseltään ajatella, että yrityksen mainonnan ja markkinoinnin on mitä helpoin tapahtua vain ja ainoastaan somen kautta. Väärin.

Some on mainio ja helppo kanava tuottaa sisältöä. Eli pointtina on juurikin sisällön tuottaminen, jolla on tässä suuri merkitys, eli sen pitää olla kohderyhmää puhuttelevaa ja jollain tavalla yhteisöllisyyttä kasvattavaa sekä keskustelua herättävää. Moni meistä postaa kaikenlaista tarjousta, arvontaa ja esittelyä sinne someen ja sitten jäädään kädet ristissä odottelemaan asiakasvirtaa. Mutta mikäli sisältö ei ole kiinnostavaa ja sinä itse aktiivinen jatkamaan sen parissa, kuolee ajatus parissa päivässä ja unohtuu muiden samanlaisten juttujen kanssa.

Toisin sanoen, some on mainio lisä markkinoinnille, jos käytät sitä itse aktiivisesti, tunnet kohderyhmäsi ja olet valmis laittamaan itsesi likoon. Se ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus markkinoinnissasi vaan tarvitaan myös muita apuvälineitä.

Me täällä Thelionilla autamme sinua mielellämme jatkojalostamaan some-polkuasi, niin että saat siitä suurimman hyödyn irti.

Ja muuten, sieltä somesta voi olla joskus myös pois – lähteä luontoon liikkumaan ja tapaamaan ihmisiä kasvotusten.

Hyvää viikonloppua!

Luontoon mars